Szécsi József

katolikus teológus

 

„Fölkél egy Csillag !”

néhány előadás

tartalom:

 

1, A Miatyánk és a Káddis

2, A12 éves Jézus és a bár micvó

3, Jegyzet Qumrán és az Újszövetség messianisztikus írásmagyarázatához

4, Jegyzetek a Septuaginta hatalom és karizma szavaihoz

5, Az egyházstruktúra fogalmi elemei az antik világban,

a Septuagintában és az azt követő zsidó irodalomban

6, A másál a Bibliában és a korai zsidó irodalomban

7, Nem minden órában történik csoda – Megillát 7b. - A csoda a zsidó irodalomban

8, Az abortusz az ókori zsidó-, római, és a korai keresztény forrásokban

9, Prozeliták – betérés a zsidóságba

10, A tóraolvasás törvényei és szokásai

11, Magyarországi zsidó szótárak és praeparatiók a Bibliához

12, Antiochiai szent Ignác

13, A paraguayi redukciók

14, Hamvas Endre csanádi püspök a szegedi zsidóságért

15, „Meglátni és cselekedni !” – Angelo Rotta szegedi kapcsolata –

embermentés 1944-ben: Nagy Tibor

16, Jegyzetek az „Emlékezzünk: megfontolások a Soáról” c. szentszéki dokumentumhoz

17, II.János Pál pápa izraeli megnyilatkozásai

18, Dominus Jesus

19, Dialógus Auschwitz után. - Schweitzer József főrabbi írásai

a keresztény-zsidó párbeszédről

20, A magyarországi katolikus hittankönyvek zsidóképe (1969-1996)

21, A zsidóság ábrázolásának szempontjai a keresztény hitoktatásban

22, Katolikus-szabadkőműves párbeszéd kérdőjelekkel