Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2002

 

tartalom:

 

1, BENYIK György

Qohelet

2, CSERHÁTI Sándor

Teológiai sokszínűség az Újszövetségben

3, DÁVID Katalin

Találkozások – néhány gondolat a Szentlélek ünnepéről

4, DOMÁN István

Misztika és erkölcs a Szentírásban

5, FRÖHLICH Ida

Efráim és Menase – nevek a qumráni közösség hagyományában

6, GERŐFINÉ Brebovszky Éva

Az Ige testté lett - János evangéliumának Krisztus-képe

7, HERMANN Judit

A keresztény-zsidó párbeszéd nemzetközi struktúrája és távlatai

8, KARASSZON István

Egységes-e Ezékiel könyve ?

9, KOMESZ Mátyás

Tanulmányozó Biblia szemelvény-kötet

10, LÉNÁRD Ödön

Sömá Izráel ! - börtönversek

11, MARJOVSZKY Tibor

Megismertette útjait Mózessel – egy prédikáció a Tanhúmából

12, MÁTÉ-Tóth András

A Nostra Aetate aktualitása – gondolatok zsidók és keresztények párbeszédéről

13, NÉMETH Pál

Az iszlám fundamentalizmus

14, RAJ Tamás

Istennevek a Bibliában

15, RÓBERT László

A türelem és a szeretet próbái

16, RÓBERT Péter

„Fiúk fel a fejjel…” – zsidó cserkészet Magyarországon

17, SCHŐNER Alfréd

Fejezet Buda zsinagóga-építészetének történetéből

18, SZÉCSI József

Abortusz az ókori zsidó forrásokban

19, SZIGETI Jenő

Folklór a Miatyánkban - Miatyánk a folklórban

20, SZITA Szabolcs

90 éve született Raoul Wallenberg

21, TARJÁNYI Béla

A zsidó szórvány szerepe a kereszténység terjedésében

22, ZOLTAI Gusztáv

Megnyitó beszéd a Zalaegerszegi Zsinagóga 2002.jún. 16-i Gálakoncertjén