Keresztény-Zsidó Teológiai Évkönyv 2003

 

tartalom:

1, BENYIK György

Mózes a zsidó és a keresztény Bibliában

2, BORSÁNYI Schmidt Ferenc

A próféta és a prófétálás a Biblia és a pszichológia megvilágításában

3, FABINY Tamás

Ahasvér és Júdás

4, FODOR György

Az ószövetségi apokaliptika társadalmi háttere

5, HARASZTI György

„A magyar zsidóság helyzete Trianon előtt és után”
(egy ismeretlen dokumentum a status quo ante hitközségek történetéhez)

6, HEISLER András

Párbeszéd a XXI. században

7, JAKAB Attila

Az alexandriai hellenista zsidóság szellemi hagyatéka a keresztény teológiában

8, JELENITS István

Kirje, kirje, kisdedecske, betlehemi hercegecske !

9, KALOTA József

Ortodox antropológiai értékszemlélet

10, KARASSZON István

Tényleg megőrült Antiokhosz Epiphanész ?

11, KERESZTES Pál

Keresztelő János

12, KOCSI György

Az ószövetségi misszió egyik lehetséges formája (2Kir 5,1-19)

13, KOMORÓCZY Géza

Szent tárgyak Jeruzsálemből: a menóra és a keresztfa a Szászánida korban

14, MARJOVSZKY Tibor

„Még a Jordánban voltak…” – egy aggáda a Tószeftában

15, NÉMETH Pál

„Ábrahám vallása” – az iszlám

16, OLÁH János

Filozófia-Aufklärung-Hászkálá

17, RÓBERT Péter

A pusztulás számai

18, STALLER Tamás

Philo Judeus (Alexandriai Philon ie. 20.kb.–i.sz. 40.kb.)

19, SZÉCSI József

Antiochiai szent Ignác

20, SZITA Szabolcs

A kényszermunka idején is élt az emberség

21, XERAVITS Géza

Néhány megjegyzés a papság ószövetségi képéről

22, ZSENGELLÉR József

Templom és szent szöveg: zsidó és szamaritánus kontextus